Polityka prywatności

Kim jesteśmy?

 

www.wypozyczalniamazury.pl jest własnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MAZURSKI BROWAR RYN z siedzibą przy ul. Albina Nowickiego 5, 11-520 Ryn, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000433987 przez Sąd rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 8451982682, kapitał zakładowy: 5 000 zł zwana dalej Administratorem.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 

Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza rezerwacyjnego.

Przy rezerwacji usługi wynajmu pytamy o następujące Twoje dane:

– imię i nazwisko

– adres pocztowy

– numer telefonu

– adres e-mail. 

– informację na temat posiadania patentu sternika motorowodnego

– numer dowodu osobistego który jest niezbędny do sporządzenia umowy wynajmu sprzętu

 

Dane te umożliwiają nam obsłużenie Twojej rezerwacji, kontakt w razie wystąpienia problemów z realizacją rezerwacji oraz przesłanie elektronicznego potwierdzenia. Jeśli płacisz za wynajem przy rezerwacji on-line, będziemy prosili o wpisanie typu, numeru i daty ważności karty płatniczej celem umożliwienia pobrania opłaty.

 

Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do zainteresowania użytkownika. System ten jest zintegrowany z naszym serwisem internetowym i każdy z użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Zawsze masz prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych;

b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;

c) usunięcia danych osobowych;

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) przeniesienia danych osobowych

 

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien przesłać maila z żądaniem pod adres: kontakt@wypozyczalniamazury.pl podając imię, nazwisko, adres e-mail i numer rezerwacji w celu weryfikacji. 

 

Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Administrator przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie rezerwacji bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej rezerwacji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek rezerwacji, maksymalnie 10 lat od dnia dokonania rezerwacji

 

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Administrator nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym wykluczając poniższe. Dane mogą być przez nas przechowywane i przekazywane na podstawie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i/lub organów administracji o użytkowniku Pojazdu, którym dokonano wykroczenia i/lub przestępstwa, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

Skargi

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

 

Zmiany polityki prywatności

 

Zmieniamy się na lepsze dla Ciebie, dlatego w przyszłości może się zdarzyć, że znajdziemy jeszcze lepsze sposoby by chronić Twoje dane. Wtedy będziemy zmuszeni do aktualizacji naszej polityki prywatności o czym poinformujemy na tej stronie.

 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości możesz napisać do nas na kontakt@wypozyczalniamazury.pl .